Lista aktualności Lista aktualności

Szkody łowieckie - informacja

Informacja o sposobie zgłaszania szkód łowieckich

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy  - Prawo łowieckie  (Dz. U. poz. 651),  od 1 kwietnia wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych należy składać do organów wykonawczych gmin właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a szacowania szkód dokonuje zespół złożony z przedstawicieli organu wykonawczego gminy lub jednostki pomocniczej gminy, dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego oraz poszkodowanego właściciela lub posiadacza uprawy.