Zasoby leśne

W drzewostanach Nadleśnictwa Strzałowo dominują gatunki iglaste, które zajmują łącznie 89,24% powierzchni nadleśnictwa.

Hodowla lasu

Hodowla lasu ma na celu zapewnienie ciągłości istnienia lasu przy jednoczesnym wykorzystaniu gospodarczym części biomasy - drewna.

Ochrona lasu

Lasy nadleśnictwa Strzałowo chronione są przede wszystkim przed szkodami od zwierzyny oraz szkodliwą działalnością owadów, m.in. kornika drukarza.

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka na terenie nadleśnictwa realizowana jest na podstawie wieloletniego oraz rocznych łowieckich planów hodowlanych.

Ochrona przyrody

Rezerwat przyrody – w myśl Ustawy o ochronie przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, a więc i nasze nadleśnictwo posiada certyfikat Forest Stewardship Council® (FSC® C002316), co jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

UWAGA! ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ!

UWAGA! ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ!

Niedawne gwałtowne burze oraz towarzyszące im silne wiatry spowodowały pojawienie się w strzałowskich lasach złomów i wywrotów.

Dwa tajemnicze określenia - złom oraz wywrot od pewnego czasu są na ustach strzałowskich leśników. Wszystko za sprawą kapryśnej lipcowej pogody, która przyniosła z sobą upały, a także  gwałtowne burze z silnymi wiatrami.

 

Warto zatem wyjaśnić, czy są złomy, a czym wywroty.

Złom to fragment pnia rosnącego drzewa, który odłamał się. Korzeń wraz z częścią pnia pozostał w gruncie.

Wywrot natomiast jest drzewem, które wywróciło się wraz z bryłą korzeniową.

 

Żywioł spowodował, że lokalnie w naszych lasach spotkać można wspomiane złomy oraz wywrotu. Nierzadko zablokowały one drogi leśne oraz ścieżki turystyczne.

Nasi pracownicy oraz pracownicy zakładów usług leśnych na bieżąco usuwają wszelkie utrudnienia.

 

Mimo to, prosimy, by w czasie wypraw do strzałowskich lasów zachować szczególną ostrożność.

 

W związku z zaistniałą sytuacją, zwracamy uwagę na znaki leśne, a szczególnie żółty z przekreśloną czarną sylwetką człowieka i napisem "ZAKAZ WSTĘPU". Poniżej tego komunikatu znajduje się informacja o przyczynie zakazu oraz okresie jego obowiązywania.

Jeśli napotkamy w lesie ten znak, należy zmienić kierunek wędrówki!

Prosimy także o kontakt z koordynatorem projektu bushkraftowego w naszym nadleśnictwie - Adamem Cisowskim przed chęcią zanocowania w lesie.

Wcześniejszy kontakt pozwoli uzyskać informacje, czy na danym terenie można bezpiecznie zanocować, czy też aktualnie prowadzone są tam prace gospodarcze przy usuwaniu złomów i wywrotów.

 

Wyprawa do lasu to przyjemność, nie walka o przetrwanie.