Asset Publisher Asset Publisher

Oferta polowań

Ośrodek Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Strzałowo zaprasza gości – myśliwych w okresie sezonu łowieckiego oraz miłośników dzikiej przyrody mazurskiej w okresie całego roku kalendarzowego.

Oferujemy polowania na:

- jelenie,                  
- dziki,
- sarny
- zwierzynę drobną.


Więcej informacji pod numerem telefonu (089) 742 13 64

 
 


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Nadleśnictwo Strzałowo ogłasza przetarg na budowę dojazdu ppoż. nr 37.

Przetarg został rozstrzynięty. U dołu strony znajduje się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Nadleśnictwo Strzałowo zamieszcza informacje dotyczące przetargu na budowę dojazdu przeciwpożarowego nr 37.

Wszystkie dokumenty zamieszczono w plikach poniżej.Informacje o zamówieniu dostępne są na platformie zakupowej:

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_strzalowo

resources-to-get