Asset Publisher Asset Publisher

Użytkowanie lasu w nadleśnictwie Strzałowo

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m sześć. drewna.

Pozyskane drewno pochodzi z:

  • cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa
    i odtworzenie drzewostanów;
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane
    i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
  • cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

Drewno pozyskują pilarze zatrudnieni w Zakładach Usług Leśnych (ZUL) (są one wyłaniane do wykonywania robót leśnych w wyniku przetargu). Zakłady te dysponują również harwesterami.


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Jarmark Mikołajkowy

Jarmark Mikołajkowy

05.12.2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Pieckach odbędzie się mikołajkowy jarmark.

Choć pogoda narazie nie zwiastuje zimy, święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Warto pomyśleć o przystojeniu domu pachnącymi żywicą ozdobami. Gminny Ośrodek Kultury w Pieckach oraz Nadleśnictwo Strzałowo przyjdą Państwu z pomocą. Wystarczy nieco chęci, by zrobić świąteczną ekoozdobę z pochodzących z natury elementów, które zapewnimy.

Każdy, kogo cieszy widok zielonych i pachnących iglastych gałązek, z pewnością znajdzie coś, z czego będzie mógł wykreować świąteczną ozdobę do swojego domu.

 

Zapraszamy serdecznie na nasze warsztaty i świąteczny jarmark do Gminnego Ośrodka Kultury w Pieckach -
05.12.21 r. od 12:00.