Wydawca treści Wydawca treści

Lasy prywatne

Nadleśnictwo Strzałowo sprawuje nadzór nad gospodarka w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwami Starostw Powiatowych w Mrągowie i Szczytnie.

Powierzchnia lasów nadzorowanych na dzień 31.12.2013 roku wyniosła:
1. Starostwo Mrągowo - 442,99 ha,
2.  Starostwo Szczytno - 35,73 ha,
Razem - 478,72 ha.


Zadania wynikające z zawartych porozumień wykonują funkcjonariusze Straży Leśnej.
Na terenie lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w granicach
powiatu mrągowskiego prowadzone są aktualnie prace nad UPUL, zostaną one zakończone w 2013r. Na pozostałych powierzchniach zadania określane są na gruncie, na podstawie uproszczonej inwentaryzacji stanu lasu.

 

Zgodnie z Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi DON-dr-184/AKR/2009 z dnia 29.05.2009 roku Nadleśnictwu Strzałowo jako podmiotowi doradczemu  na okres do 31 grudnia 2015 roku została udzielona akredytacja na świadczenie usług doradczych w ramach działania „ Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie;

 Świadczenie usług doradczych posiadaczom lasów,

 przez następującą osobę;

Barbara Kruczyk

W następującym obszarze;

województwo warmińsko-mazurskie, powiat mrągowski 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Na przekór śmiecącym!

Na przekór śmiecącym!

Uczniowie z Piecek wraz z leśnikami ze Strzałowa wzięli udział w ogólnopolskiej akcji #sprzątaMY.

Piątek (20.09.2019 r.) był dniem szczególnym. Młodsi i starsi w całej Polsce wyruszyli do lasu. Tym, co skłoniło ich do tej wyprawy, nie były grzyby. Przyczyną stały się śmieci. W ramach ogólnopolskiej akcji #sprzataMY ci, którzy dysponowali czasem i chęcią do pracy, wyruszyli do lasu w towarzystwie leśników, by oczyścić go ze śmieci.

Leśnicy z Nadleśnictwa Strzałowo udali się w teren z uczniami i nauczycielami ze Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Pieckach. Ich celem była ścieżka dydaktyczna nad „stawem pieckowskim”. Uczestnicy tej wyprawy wyposażeni w rękawice i worki przeczesywali każdy fragment lasu w poszukiwaniu łupu, jakim były śmieci. Dzięki tej wyprawie w lesie przestały zalegać kilogramy plastiku, szkła oraz metalu.

Akcja stała się impulsem do zastanowienia się nad własną postawą oraz postawą innych. Uzmysłowiła uczniom, jak wiele jest do zrobienia w kwestii utrzymania porządku w ich najbliższym otoczeniu. Młodzi ludzie na własne oczy przekonali się, że pomimo ustawionych koszy na śmieci, odwiedzający las, wyrzucają do niego odpadki. To z pewnością skłoni ich do tego, by przypominać sobie, a także najbliższym, że warto żyć tak, by produkować jak najmniej śmieci. Przyjemniej iść do lasu na spacer niż by sprzątać!