Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty

Rezerwat przyrody – w myśl Ustawy o ochronie przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Na terenie nadleśnictwa Strzałowo znajdują się sześć rezerwatów przyrody:

1. Pierwos - powołany 19 lutego 1987 r. Zarządzeniem MOŚiZN (MP nr 7, poz. 55, § 11), o powierzchni 580, 31 ha. Jest to rezerwat fitosocjologiczno-florystyczno-faunistyczny.

2. Strzałowo- rezerwat fitosocjologiczno-florystyczny, o pow. 14, 12 ha. Powołany został 4 lutego 1958 roku Zarządzeniem MLiPD (MP Nr 14, poz. 90, z dnia 10 marca 1958).

3. Czaplisko Ławny Lasek - o powierzchni 7, 62 ha. Jest to rezerwat florystyczny. Powołany Zarządzeniem MLiPD w dniu 8 lipca 1963 r. (MP Nr 65 dnia 31 sierpnia 1963, poz. 327).

4. Zakręt - rezerwat leśno-torfowiskowy o pow. 105, 82 ha. Powołany 30 kwietnia 1957 (MP Nr 41 z 1957 r., poz. 264).

5. Królewska sosna - rezerwat leśno-torfowiskowy, o powierzchni 97, 42 ha. Powołany został Zarządzeniem MLiPD 4 maja 1959 r. (MP Nr 50 z dnia 2 czerwca 1959, poz. 225).

6. Krutynia - rezerwat florystyczno-faunistyczny. Jego powierzchnia wynosi 273, 12 ha. Powołany został Zarządzeniem MLiPD w dniu 22 kwietnia 1983 r. (MP Nr 91 z 1983 r.).


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Rybołów - podniebny bohater

Rybołów - podniebny bohater

Kilka dni temu na terenie Nadleśnictwa Strzałowo przy dwóch gniazdach rybołowa zamontowano fotopułapki umożliwiające monitorowanie gatunku.

Urządzenia zamontowano przed przylotem ptaków i zasiedleniem przez nie gniazd w miejscach ich potencjalnego bytowania. Monitoring posłuży określeniu aktywności rybołowów oraz umożliwi obserwację lęgu nowego pokolenia.

Rybołów (Pandion haliaetus) jest gatunkiem objętym ochroną ścisłą i wymaga ochrony czynnej. Obecnie w Polsce jest bardzo nielicznym gatunkiem z tendencja spadkową populacji i jest jednym z najrzadszych lęgowych ptaków szponiastych w Polsce.

Od dnia zamontowania "szklanych oczu" stwierdziliśmy ogromny sukces, bowiem nasze rybołowy przyleciały na wytypowane przez nas gniazda. Niecałe szczęść dni od dnia zamontowania fotopułapek na obu gniazdach pokazały się rybołowy. Początkowo pojedyncze osobniki, jednak po trzech dniach pojawili się  ich partnerzy. Osiągnęliśmy więc sukces - w obu gniazdach pojawiły się ptaki. Z niecierpliwością czekamy na rozwój sytuacji.

Wspólnie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Olsztynie, Komitetem Ochrony Orłów przy współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych będziemy monitorować pobyt rybołowów, ich rozwój. Oczekujemy na sukces lęgowy, który pozwoli zaobrączkować młode ptaki oraz dokonać ich pomiarów, tj. wielkości, ilości, wagi, przebytej trasy itp. W przyszłości pozwolić to może na określenie idealnych warunków do rozmnażania się tego gatunku.