Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty

Rezerwat przyrody – w myśl Ustawy o ochronie przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Na terenie nadleśnictwa Strzałowo znajdują się sześć rezerwatów przyrody:

1. Pierwos - powołany 19 lutego 1987 r. Zarządzeniem MOŚiZN (MP nr 7, poz. 55, § 11), o powierzchni 580, 31 ha. Jest to rezerwat fitosocjologiczno-florystyczno-faunistyczny.

2. Strzałowo- rezerwat fitosocjologiczno-florystyczny, o pow. 14, 12 ha. Powołany został 4 lutego 1958 roku Zarządzeniem MLiPD (MP Nr 14, poz. 90, z dnia 10 marca 1958).

3. Czaplisko Ławny Lasek - o powierzchni 7, 62 ha. Jest to rezerwat florystyczny. Powołany Zarządzeniem MLiPD w dniu 8 lipca 1963 r. (MP Nr 65 dnia 31 sierpnia 1963, poz. 327).

4. Zakręt - rezerwat leśno-torfowiskowy o pow. 105, 82 ha. Powołany 30 kwietnia 1957 (MP Nr 41 z 1957 r., poz. 264).

5. Królewska sosna - rezerwat leśno-torfowiskowy, o powierzchni 97, 42 ha. Powołany został Zarządzeniem MLiPD 4 maja 1959 r. (MP Nr 50 z dnia 2 czerwca 1959, poz. 225).

6. Krutynia - rezerwat florystyczno-faunistyczny. Jego powierzchnia wynosi 273, 12 ha. Powołany został Zarządzeniem MLiPD w dniu 22 kwietnia 1983 r. (MP Nr 91 z 1983 r.).


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

UWAGA! ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ!

UWAGA! ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ!

Niedawne gwałtowne burze oraz towarzyszące im silne wiatry spowodowały pojawienie się w strzałowskich lasach złomów i wywrotów.

Dwa tajemnicze określenia - złom oraz wywrot od pewnego czasu są na ustach strzałowskich leśników. Wszystko za sprawą kapryśnej lipcowej pogody, która przyniosła z sobą upały, a także  gwałtowne burze z silnymi wiatrami.

 

Warto zatem wyjaśnić, czy są złomy, a czym wywroty.

Złom to fragment pnia rosnącego drzewa, który odłamał się. Korzeń wraz z częścią pnia pozostał w gruncie.

Wywrot natomiast jest drzewem, które wywróciło się wraz z bryłą korzeniową.

 

Żywioł spowodował, że lokalnie w naszych lasach spotkać można wspomiane złomy oraz wywrotu. Nierzadko zablokowały one drogi leśne oraz ścieżki turystyczne.

Nasi pracownicy oraz pracownicy zakładów usług leśnych na bieżąco usuwają wszelkie utrudnienia.

 

Mimo to, prosimy, by w czasie wypraw do strzałowskich lasów zachować szczególną ostrożność.

 

W związku z zaistniałą sytuacją, zwracamy uwagę na znaki leśne, a szczególnie żółty z przekreśloną czarną sylwetką człowieka i napisem "ZAKAZ WSTĘPU". Poniżej tego komunikatu znajduje się informacja o przyczynie zakazu oraz okresie jego obowiązywania.

Jeśli napotkamy w lesie ten znak, należy zmienić kierunek wędrówki!

Prosimy także o kontakt z koordynatorem projektu bushkraftowego w naszym nadleśnictwie - Adamem Cisowskim przed chęcią zanocowania w lesie.

Wcześniejszy kontakt pozwoli uzyskać informacje, czy na danym terenie można bezpiecznie zanocować, czy też aktualnie prowadzone są tam prace gospodarcze przy usuwaniu złomów i wywrotów.

 

Wyprawa do lasu to przyjemność, nie walka o przetrwanie.