Wydawca treści Wydawca treści

Lasy prywatne

Nadleśnictwo Strzałowo sprawuje nadzór nad gospodarka w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwami Starostw Powiatowych w Mrągowie i Szczytnie.

Powierzchnia lasów nadzorowanych na dzień 31.12.2013 roku wyniosła:
1. Starostwo Mrągowo - 442,99 ha,
2.  Starostwo Szczytno - 35,73 ha,
Razem - 478,72 ha.


Zadania wynikające z zawartych porozumień wykonują funkcjonariusze Straży Leśnej.
Na terenie lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w granicach
powiatu mrągowskiego prowadzone są aktualnie prace nad UPUL, zostaną one zakończone w 2013r. Na pozostałych powierzchniach zadania określane są na gruncie, na podstawie uproszczonej inwentaryzacji stanu lasu.

 

Zgodnie z Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi DON-dr-184/AKR/2009 z dnia 29.05.2009 roku Nadleśnictwu Strzałowo jako podmiotowi doradczemu  na okres do 31 grudnia 2015 roku została udzielona akredytacja na świadczenie usług doradczych w ramach działania „ Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie;

 Świadczenie usług doradczych posiadaczom lasów,

 przez następującą osobę;

Barbara Kruczyk

W następującym obszarze;

województwo warmińsko-mazurskie, powiat mrągowski