Aktualności Aktualności

Zapytanie ofertowe w sprawie sprzedaży tusz zwierzyny

Ogłoszenie

            Nadleśnictwo Strzałowo informuje, że w sezonie łowieckim 2024/2025 oferuje do sprzedaży tusze pozyskanej zwierzyny zgodnie z opisem przedmiotu. Oferty można składać do dnia 26.04.2024 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Nadleśnictwa Strzałowo z siedzibą w Strzałowo 2, 11-710 Piecki, w formie papierowej w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ws. odbioru tusz” lub elektronicznej kodowanej z możliwością otwarcia o określonej godzinie po uzyskaniu kodu od nadawcy.

Kryterium wyboru ofert: najwyższa cena (liczona dla całości oferty jako iloczyn stawek jednostkowych i oferowanej liczby kg łącznie dla wszystkich gatunków).

W załączeniu;

  1. Opis przedmiotu oferty
  2. Wzór umowy
  3. Oferta
  4. Zapytanie ofertowe

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż

 

Polecamy Polecamy